Xin lỗi, Trình duyệt của bạn không hỗ trợ JavaScript!
Bạn hãy dùng những trình duyệt khác hoặt phiên bản trình duyệt cao hơn để sử dụng website tốt nhất!
Chào bạn...
THINGSTRON
UBIQUITOUS, SMART and GREEN
Accessory
RF Receiver Antenna

RF Receiver Antenna

Specifications

Frequency range : 2400~2500MHz

Gain : 8.5 +/- 0.5dBi

VSWR : 1.8 : 1 max

Impedance : 500 ohm

Polarization : Linear vertical

Connector : SMA (M)

suport 2